Calendari fiscal

Calendari Fiscal 2023

    • Els rebuts no domiciliats es podran pagar durant tot el període de cobrança.
    • Els rebuts domiciliats d’import inferior al 90 €, es cobraran íntegrament 1 de juny.
    • Els rebuts domiciliats es cobrarà el 50% l’1 de juny i l’altre 50% l’1 d’octubre.

    També podeu veure el calendari fiscal accedint al següent enllaç de XALOC