Història

2400 – 1800 aC – Datació de la destral plana de bronze. Testimoni més antic de la presència de l’home al terme.


966 – Vilanant ja és citat l’any 966 amb el nom de: VILLA AVONDANT, en el testament del comte Sunifred de Besalú


1018 – L’església parroquial de Santa Maria és citada per primer cop. Aquest mateix document també esmenta la capella de Sant Joan, quan estava situada davnt de la façana del temple parroquial, i en la qual es veneraven unes relíquies del sant.


1290 – El poble, que depenia directament de l’autoritat del rei, és incorporat a la batllia reial de Figueres, demarcació que s’acaba de crear.


1359 – Un fogatge atribueix a Vilanant 37 focs o llars, uns 141 habitants


1363 – El mateix rei es ven la resta del drets senyorial sobre el poble de Ramon de Palau, fill de Berenguer de Palau. La corona perd definitivament el domini directe que tenia sobre la població.


1525 – La senyoria del poble passa per dot matrimonial de la família de Palau a la de Vallgornera.


1561 – Benet de Vallgornera fa edificar el castell de la població.


1594 – Els vilanencs perderen un judici contra Cipió de Vallgornera referent a la dècima de les olives.


1684 – El rei Carles II concedeix el títol de marquès de Vilanant a Miquel Salvà i Vallgornera.


1782 – 1792 – Es construeix la capella de Sant Narcís de l’església de Sant Feliu de Girona amb columnes i d’altres elements fets amb marbre roig de les pedreres del mas Genovés, de Vilanant.


1787 – Segons els cens del comte de Floridablanca hi havia 391 habitants


1794 – Durant la Guerra Gran, el poble és saquejat pels francesos. Moltes cases foren destruïdes i moltes persones assassinades.


1863 – La població arribà a la xifra màxima de 683 habitants.


1864 – Primer intent de constituir una associació de socors mutus.


1870 – Es crea l’Associació Caritat Recíproca.


1870 – Una forta tramuntada feu caure l’arbre de la llibertat que hi havia a la plaça.


1872 – Durant la Guerra Carlina fou construïda una fortificació que fou enderrocada en acabar el conflicte. Molts veïns del poble lluitaren al costat de l’exèrcit carlí.


1879 – 1881 – Es construeix l’actual campanar on s’instal·là l’any 1884 un dels primers parallamps que hi hagué a Catalunya.


1902 – Fundació de l’associació de socors mutus “La Unión Cristiana”.


1916 – Constitució de l’entitat recreativa “L’Aurora Vilanenca”.


1922 – Primera festa d’homenatge a la vellesa amb assitència d’Antoni Serrat, habitant al mas Rodela, que tenia 106 anys.


1925 – Instal·lació del corrent elèctric.


1926 – Inauguració de l’actual edifici escolar.


1936 – En els primers dies de Guerra Civil l’església parroquial és incendiada i el rector assassinat.


1956 – Una forta glaçada mata gairebé totes les oliveres del poble i deixa erm el paratge de la Garriga.


1960 – Instal·lació del telèfon.


1969 – Segona festa d’homenatge a la vellesa.


1970 – Es comencen a posar al descobert els paraments pre-romànics de l’església parroquial.


1978 – Es construeix la xarxa d’aigua potable i clavegueram.


1991 – Inauguració del nou enllumenat públic.


1996 – L’antic terme municipal de Taravaus, que des del 1969 formava part del municipi de Navata, fou incorporat a Vilanant.


1999 – Inauguració del local social del poble.


2008 – S’adjudica el PUOSC per la climatització del local social.


2010 – Es comença la reforma mitjançant un PUOSC de l’edifici de les escoles per destinar-lo a AJUNTAMENT.


2011 – Les eleccions municipals donen un canvi de govern amb l’entrada d’un grup independent liderat per Roman Escoda.


2011 – Al maig, en motiu de la festa de Sant Isidre, te lloc la primera edició de la FIRAFLOR.


2011 – Al novembre es recupera després de molt de temps la festa de sant Martí de Taravaus.


2011 Novembre – Mor Esteve Puignau Mas que havia esta alcalde de Vilanant durant 23 anys i va finalitzar el maig d’aquest mateix any en perdre les eleccions municipals. En el moment de la seva defunció era regidor a l’oposició.


2012 – Amb la dimissió de Roman Escoda s’elegeix alcaldessa a la sra. Anna Palet.


2012 – El 22 de juliol te a lloc un dels incendis més devastadors dels últims anys a l’Empordà. El municipi es veu molt afectat per aquest incendi amb més del 25% de terreny cremat. Un foc que va durar 6 dies i que va cremar 13.963 hectàrees a tot l’alt Empordà (18 municipis) i va provocar dues morts.


2013 – Primera cursa tallafocs del municipi en homenatge als ADF i bombers.


2013 – Al maig d’aquest any l’alcaldessa Anna Palet i el vicepresident de la Diputació de Girona, Xavier Soy, inauguren les obres de restauració de l’edifici del Trull i es signa un conveni entre els propietaris i l’ajuntament per el seu ús.


2014 – S’acaben les obres de l’edifici de les antigues escoles que ha de permetre la instal.lació de les dependències de l’ajuntament.  


2014 –  L’ajuntament de Vilanant juntament amb altres consistoris de la comarca impulsen la declaració de BCIL de diverses barraques de pedra seca de la Garriga d’Empordà. La declaració es fa mitjançant el Consell Comarcal de l’Alt Empordà el mes de novembre.


2015 – A principis d’any s’arriba a un acord amb el Bisbat de Girona que permetrà a l’Ajuntament adquirir mitjançant subvencions l’edifici de la rectoria per destinar-la a equipaments.


2015 maig – L’ajuntament cedeix l’edifici restaurat de l’ajuntament a Ensenyament per que sigui l’escola del municipi. I el consistori s’instal.la a un dels mòduls prefabricats de l’escola.


2015 al maig – Hi ha eleccions municipals i a Vilanant es presenten dos partits. Guanya per majoria absoluta el partit encapçalat per la sra Anna Palet Vilaplana que al mes de juny tornarà a ser escollida alcaldessa del municipi.


2015 – Durant l’estiu un grup de voluntaris fa el trasllat  de l’escola, es retira un dels mòduls prefabricats i es fa la inauguració a l’octubre del nou edifici restaurat com a nova escola de Vilanant i Taravaus.


2015 – Vilanant s’adhereix al moviment de Viles Florides i obté una flor d’honor.


2015 – Vilanant i Taravaus engeguen un projecte per fer créixer les zones verdes del municipi.


2015 – Neix una nova plaça a Vilanant “la placeta dels estudis” en homenatge a les escoles i aquesta nomenclatura tant nostra. S’adequa amb una subvenció de la Diputació de Girona.


2016 – Setembre. Vilanant obté dues flors d’honor per part del moviment de Viles florides.


 2016 – Novembre. L’Ajuntament obre un nou camí peatonal paral·lel a la carretera d’Avinyonet a Cistella amb arbrat i bancs.


2017 – Agost. Mor el mossèn de Vilanant Pep Claparols molt estimat per els Vilatans.


2017 – Arriba la fibra òptica a Vilanant i Taravaus.


2019 – Una subvenció del fons econòmic i cultural permet dissenyar el primer parc infantil del municipi.


2019 – Eleccions municipals al maig. Es presenten dos partits, JuntsxCat i PSC. Guanya per majoria absoluta JuntsxCat encapçalat per la Anna Palet.


2019 – Novembre . S’adequa l’entrada del municipi amb elements de pedra seca. Tres murs, vegetació i unes moles de molí d’oli donació del sr. Joan Llandrich i d’aquesta manera Vilanant es converteix en un municipi que vol ressaltar el valor de la Pedra seca i al Garriga d’Empordà.


2020 – Al febrer s’acaben les obres del primer parc infantil del municipi “parc de les escoles”.


2021 – Al gener s’inicien les obres d’adequació de l’espai annexa al parc infantil com a zona verda i de trobada.


2021 – Febrer/març comença la vacunació contra la covid 19 a Vilanant.


2021 – El PUOSC I la Diputació de Girona atorguen dues subvencions a l’ajuntament per la restauració de l’edifici de la rectoria i el ple del mes de juny aprova les bases de la licitació de les obres d’aquest edifici.


2021 – Juny. Una modificació puntual anomena dos edificis del municipi com edificis d’equipaments: la rectoria i el Trull.