Pere Ricart

1836 – 1921

Fou dominic missioner. Va ser destinat a Filipines l’any 1861, on regentà diverses parròquies. Posteriorment, va ser destinat a Manila on fou nomenat prior del gran convent de Santa Domingo de la ciutat.

De retorn a la península fou nomenat vicerector del col·legi de Santa Domingo d’Ocaça (anys 1882 – 1894).