Centres de culte

Església de Santa Maria de Vilanant
Confessió catòlica

Adreça: Pl. Major, 1 – Vilanant

Mossèn Jordi Pla

Despatx parroquial

Tel: 972 503 826


Església de Sant Martí de Taravaus

Mossèn Manel Masvidal

Contacte mmc-191@hotmail.com