Aixopluc de les Nyoques

Autors de la imatge: Jesús Llauró i Sílvia Guitart

Aixopluc adossat a una paret ensulsiada.


Més informació

El Clot

Situació: No visitable | No senyalitzat