Aixopluc

Aixopluc plenament integrada al marge de separació de dues feixes a diferents alçades. A l’interior hi ha dues pedres que serveixen de seient.


Més informació

Coma Forcada


Més imatges

Autors de les imatges: Jesús Llauró i Sílvia Guitart