Biot d’en Grassa

Adossat a l’angle de trobada de dos marges de pedra seca i situat a l’angle d’escorrentia de la feixa.


Més informació

Lo Vell

Situació: No visitable | No senyalitzat