Aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències en sol no urbanitzable

Aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències en sol no urbanitzable amb la finalitat d’estudiar la modificació de les Normes Subsidiàries de planejament de Vilanant