Selecció de personal

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball – Places d’auxiliar administratiu/va d’administració general

Correcció exàmens borsa administrativa

S’estableix un termini de 10 dies hàbils perquè formulin les reclamacions i les esmenes que estimin pertinents en relació amb la baremació, que finalitza el dia 31 de desembre de 2021.