Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 103-0 Edicte: 4355 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovaci贸 inicial de la modificaci贸 de les normes subsidi脿ries de planejament n煤m. 9/2021
Exercici: 2023 Bop: 100-0 Edicte: 4202 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovacio inicial de l'expedient de modificaci贸 de credits num 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 92-0 Edicte: 4041 FIGUERES DE SERVEIS, SA - Aprovaci贸 inicial del Projecte_021_2023 de connexi贸 del pou 1 de Vilanant amb la xarxa de Figueres
Exercici: 2023 Bop: 83-0 Edicte: 3434 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovacio definitiva de modificaci贸 de l'article 6 de l'Ordenan莽a fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2023 Bop: 83-0 Edicte: 3433 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovaci贸 definitiva de la taxa per la cessi贸 temporal de quotes de participaci贸 de les instal路lacions solars fotovoltaiques municipals
Exercici: 2023 Bop: 80-0 Edicte: 3301 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovaci贸 definitva del projecte de reparcel路laci贸 volunt脿ria de la Unitat d'Actuci贸 n煤m. 1
Exercici: 2023 Bop: 64-0 Edicte: 2353 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovaci贸 de l'oferta d'ocupaci贸
Exercici: 2023 Bop: 57-0 Edicte: 2045 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovaci贸 inicial de la modificaci贸 de l'article 6 de l'Ordenan莽a fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2023 Bop: 56-0 Edicte: 2024 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovaci贸 provisional de la imposici贸 de l'Ordenan莽a fiscal reguladora de la taxa per a la cessi贸 temporal de quotes de participaci贸 de les instal路lacions solars fotovoltaiques
Exercici: 2023 Bop: 54-0 Edicte: 1951 AJUNTAMENT DE VILANANT - Aprovaci贸 inicial del projecte modificat de reparcel路laci贸 volunt脿ria de la UA n煤m.1