Informes de Sindicatura de Comptes

A aquest apartat podràs trobar tota la informació relacionada amb els informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

 • Informe 36/2023

  Informe 36/2023, de SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA, relatiu al seguiment de les recomanacions dels informes del Compte general de les corporacions locals, exercicis 2004-2021. Assabentat al Ple en sessió ordinària de data 6 de març de 2024

  S’hi pot accedir directament amb l’enllaç següent:

 • Informe 25/2023

  Informe 25/2023, de SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA , relatiu a la tramesa de la informació relativa a l’exercici del control intern de les corporacions locals, exercicis 2019- 2021. Assabentat al Ple en sessió ordinària de data 6 de març de 2024

  S’hi pot accedir directament amb l’enllaç següent:

 • Informe 29/2023

  Informe 29/2023, de SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2021. Assabentat al Ple en sessió ordinària de data 6 de març de 2024

  Podeu accedir directament a l’informe amb l’enllaç següent: