Subvencions activitats d’educació en el lleure

Subvencions per a la realització d’activitats d’educació en el lleure a l’estiu de 2023

Nota informativa: Els sol·licitants de subvenció per més d’un menor, han de presentar una sol·licitud individual per cadascun.

Data de presentació de sol·licituds: del 3 al 18 d’octubre del 2023, amb dos inclosos