Nota Informativa

Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), ha atorgat a aquest Ajuntament, dins la  convocatòria de subvenció als ajuntaments per despeses d’inversió en equipament de consultoris locals de la demarcació de Girona (SACI), per a l’any 2023. Girona, la següent subvenció:

Num Expd

Ajuntament

Concepte

Import atorgat

Expd 2023/722

Ajuntament Vilanant

Adquisició de material mèdic i de mobiliari

1.143,83 €