Nota de Condol

Des de l’Ajuntament de Vilanant i Taravaus, volem expressar el nostre més sentit condol pel traspàs del Sr. Francesc Casadevall Prats “en Xela”, que va exercir d’Alcalde de l’Ajuntament de Vilanant des del 1983 al 1987. Fem arribar la nostra estima i suport en aquests moments tan difícils a la família i amics. L’Ajuntament de […]

Nota informativa – Subvenció

La Diputació de Girona ha concedit a aquest ajuntament una subvenció d’import 21.181,32 € per a Substitució làmpades enllumenat públic de Taravaus.

Padró taxa per instal·lacions solars fotovoltaiques

Per resolució d’Alcaldia núm. 2024DECR000038 de l’Ajuntament de Vilanant, per la qual s’aprova el padró fiscal i les liquidacions integrants d’aquests de padró taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals, corresponent a 2024.

Nota informativa- Subvenció

DIPSALUT, organisme de salut pública de la Diputació de Girona, ha atorgat a aquest ajuntament una subvenció d’import  4.272,45 € per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals.

Nota informativa – Subvenció

L’Ajuntament de Vilanant ha sol·licitat a la Diputació de Girona, participar en la convocatòria de subvencions als municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les escoles, anualitat 2024.

Nota informativa – Subvenció

La Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural dins del marc de la convocatòria de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2023 i 2024, ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per a la redacció d’un Projecte […]

1 2 3 12