Festa de Sant Isidre i Firaflor

El 19 de maig celebrem la festa de Sant Isidre amb la consolidada Firaflor. Una jornada on els carrers de Vilanant reben als visitants engalanats de flors. Enguany serà una Firaflor especial, una Firaflor amb la mirada posada a la situació actual de canvi climàtic amb les seves conseqüències i per aquest motiu el títol […]

Nota informativa – Subvenció

La Diputació de Girona ha concedit a aquest ajuntament una subvenció d’import 21.181,32 € per a Substitució làmpades enllumenat públic de Taravaus.

Padró taxa per instal·lacions solars fotovoltaiques

Per resolució d’Alcaldia núm. 2024DECR000038 de l’Ajuntament de Vilanant, per la qual s’aprova el padró fiscal i les liquidacions integrants d’aquests de padró taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals, corresponent a 2024.

Nota informativa- Subvenció

DIPSALUT, organisme de salut pública de la Diputació de Girona, ha atorgat a aquest ajuntament una subvenció d’import  4.272,45 € per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals.

Nota informativa – Subvenció

L’Ajuntament de Vilanant ha sol·licitat a la Diputació de Girona, participar en la convocatòria de subvencions als municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les escoles, anualitat 2024.

Nota informativa – Subvenció

La Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural dins del marc de la convocatòria de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2023 i 2024, ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per a la redacció d’un Projecte […]

Nota informativa – Subvenció Diputació de Girona

L’àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, de la Diputació de Girona, ha atorgat a aquest ajuntament una subvenció d’import 1.998 € pel Suport a la Dinamització comercial dels productes i la restauració locals de Vilanant.

Consulta aquí la nova llei de benestar animal

A aquesta notícia podràs trobar tota la informació relacionada amb la nova llei de benestar animal. Anunci Per qualsevol dubte posa’t en contacte amb l’ajuntament Tel. 972 546 003 | ajuntament@vilanant.cat

1 2 3 11