NOTA INFORMATIVA. Subvenció

L’Ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona per a l’adquisició del mobiliari de l’edifici del nou Ajuntament, d’import 21.181,32€.