NOTA INFORMATIVA: Subvenció en matèria d’impulsar comunitats energètiques intel·ligents

La Diputació de Girona ha concedit a aquest Ajuntament una subvenció, dins la convocatòria extraordinària Pla a l’acció L6, actuacions destinades a impulsar comunitats energètiques intel·ligents, anualitat 2021, d’import 36.000€.