NOTA INFORMATIVA. Subvencions

La Diputació de Girona ha atorgat a aquest Ajuntament les següents subvencions:

  • Esport :despeses corrents de manteniment d’instal·lacions esportives – 500€
  • Esports : foment activitats esportives escolars – 2000€
  • Inversions Consultori – 1103,04€
  • Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes – 1134,32€
  • Organització de La Fira Flor – 1405€