PROGRAMA: FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 202

La Diputació de Girona ha atorgat a aquest Ajuntament de Vilanant, dins del Programa: Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 2021, les següents subvencions:

LINEA INVERSIONS: Projecte de Rehabilitació de la Rectoria – 25.860,65€
LINEA DESPESES CORRENTS: neteja viària i enllumenat públic – 10.000€
LINEA CAMINS – 1.100€
LINEA NOVES TECNOLOGIES – 720,64€
LINEA COOPERACIO CULTURA – 6.328,35€