SUBVENCIONS 2018

L’Ajuntament de Vilanant ha sigut beneficiari en l’exercici 2018 les següents subvencions per part de la Diputació de Girona.

 • Programa A: Suport als municipis per a la promoció   i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport (2018) 
  • Import: 900 €
 • Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2018)
  • Línia: Enllumenat públic. Import: 15.924 €
  • Línia: Adequació entrada al municipi. Import: 17.000 €
  • Línia: Cooperació cultural. Import: 5.810 €
  • Línia: Noves tecnologies. Import: 712,84 €
  • Línia: Sega de marges. Import: 1.100 €
 • Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2017)
  • Inversions mobiliari urbà: 4313,96 €
  • Inversions senyalització vial diversa: 5822,25 €