Subvencions de DIPSALUT

Adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), per als anys 2021-2022.

DIPSALUT (Diputació de Girona) ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament per import de 3.742,64 €, per atendre les despeses corrents del dispensari mèdic, pels an