Nota informativa

La Diputació de Girona ha atorgat a l’ajuntament de Vilanant la següent subvenció, per l’exercici 2023

Expedient Ajuntament Fira Puntuació Imports desglossats Import Atorgat
2023/5833 Vilanant Fira Flor 12   1.560,00