Nota informativa. Subvenció de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, Àrea d’esports, ha atorgat a aquest Ajuntament les següents subvencions:

Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport:

  • A1. Suport als programes municipals de promoció de l’activitat física per import de 2.052,00 €
  • A2. Suport als municipis per a l’organització d’esdeveniments esportius per import de 1000 €