Nota informativa- Subvenció

DIPSALUT, organisme de salut pública de la Diputació de Girona, ha atorgat a aquest ajuntament una subvenció d’import  4.272,45 € per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals.