Nota informativa – Subvenció

La Diputació de Girona ha concedit a aquest ajuntament una subvenció d’import 21.181,32 € per a Substitució làmpades enllumenat públic de Taravaus.