Nota informativa – Subvenció

La Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural dins del marc de la convocatòria de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2023 i 2024, ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per a la redacció d’un Projecte Executiu per a la connexió sostenible dels Nuclis de Població de Vilanant (PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D’ITINERARI DE VIANANTS I CICLABLE ENTRE ELS NUCLIS DE VILANANT I TARAVAUS) d’import 12.011,21 €.