Nota informativa – Subvenció Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha atorgat a aquest ajuntament una subvenció d’import 1.500,00 € per a l’adquisició d’armaris intel·ligents.