Nota informativa – Subvenció Diputació de Girona

L’àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, de la Diputació de Girona, ha atorgat a aquest ajuntament una subvenció d’import 1.998 € pel Suport a la Dinamització comercial dels productes i la restauració locals de Vilanant.