NOTA INFORMATIVA – Subvenció

La Diputació de Girona, dins la Campanya del Pla a l’acció, 2019-2019,l ínia 4, ha subvencionat a l’Ajuntament de Vilanant per l’obra de millora de l’Estalvi i Eficiència energètica de l’enllumenat públic amb un import de 19.544,83 €.  

NOTA INFORMATIVA: Subvenció

La Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, mitjançant Resolució definitiva d’atorgament de subvencions a l’Àmbit 2, a l’empara de la Resolució TES/2603/2021, de 4 d’agost, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del […]

1 2 3 4 5 12